Duurzaamheidsagenda

Veel duurzaamheidsagenda’s van gemeenten gaan nog over zonnepanelen¬†of fair trade. Onderdelen van een groter geheel; klimaat adaptief. De buitenruimte moet daar een belangrijk deel van uit maken. Gemeenten zullen anders met de openbare ruimte om moeten gaan. Betrekken van bewoners bij de buitenruimte. Bewustwording van particulieren en de inrichting van hun tuinen.

Beleidsplannen

Nog te vaak kan beleid een struikelblok zijn om breder te denken. De kaders die daarin opgelegd zijn, kunnen duurzaamheid tegenwerken. Anderzijds is bijvoorbeeld een beleidskeuze om 100% duurzaam in te kopen sturend, en zou dus alle ruimte moeten geven. Een beleidsplan geeft op hoofdlijnen ruimte en richting aan duurzaamheid en circulair denken. Het mag zeker geen papieren tijger worden, die weer in de kast beland, naast alle andere ‘nuttige’ beleidsstukken…

 

Niet iedere (gemeentelijke) organisatie is even ver in het maken van keuzes ten aanzien van duurzaamheid. De ervaring leert dat soms slechts kleine stappen mogelijk zijn. Het gaat niet om een revolutie, maar om een evolutie.

Beheerplannen

In beheerplannen kan richting gegeven worden, om in het operationele kader meer sturend te zijn. Juist binnen het operationele deel is er sprake van veel conservatisme, wat duurzaamheid geen ruimte geeft. Het is goed om in alle lagen van een organisatie duurzaamheid op zijn waarde te schatten en daarop in te richten.

Voorbeelden van projecten staan onder onze portfolio.