Een van onze waarden is dat we zo snel mogelijk klimaatneutraal moeten worden. Uitgaande van het feit dat je pas kunt adviseren over duurzaamheid en verbinden, als je dat zelf ook actief inzet in je eigen bedrijfsvoering. Dit valt in een breder kader, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2018

Compensatie van de CO2 uitstoot bij bedrijfsvoering, aanvullend op wat nog niet te voorkomen was in 2018. In eerste instantie gaat het immers om verlagen van de uitstoot, en in tweede instantie compensatie!

CO2 compensatie 2018 BiO 1

CO2 compensatie 2018 BiO 2

Onderbouwing

Voor een kleine organisatie heeft het geen zin om een brede certificering aan te gaan. We kunnen wel alle stappen inzichtelijk maken, waar we voor staan en die aansluiten op wat we onder duurzaam ondernemen verstaan. Daarom kunnen we ook veel sneller onszelf het label opleggen van 100% duurzaam. Ook van onze direct betrokkenen, waarmee we samenwerken of onze leveranciers, gaan we steeds meer verwachten!

beeld_duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het gaat hierin primair om de stappen die worden ondernomen om van de dagelijkse bezigheden de footprint zo laag mogelijk te maken. Bewust kiezen, bewust veranderen. Het meetbaar maken geeft inzicht of de doelen daadwerkelijk worden behaald.

Doelstelling

BiO heeft gesteld zijn bedrijfsvoering per direct CO2-neutraal te maken, met als doel om binnen 3 jaar klimaatneutraal te ondernemen.beeld_duurzaam Als subdoel is gesteld om in 2018 tot 2020 50% reductie te behalen door de eigen CO2 uitstoot te verlagen en niet alleen te compenseren (uitgangsjaar 2013).

Actieplan

Per kernonderwerp worden een aantal actiepunten benoemd. Hieraan is vervolgens een maatregelenpakket met planning verbonden.

Bedrijfsafval

Al het bedrijfsafval wat niet kan worden vermeden en toch wordt geproduceerd, wordt ter recycling aangeboden. Bedrijfsafval bestaat met name uit papier, promotiemateriaal, printerinkt en kantoorartikelen.

Materiaalverbruik

Het doel moet zijn om de hoeveelheid afval verder af te laten nemen, naast dat de keuze voor het materiaal in eerste instantie al duurzaam moet zijn.

Verder worden direct gerelateerde gebruiksmaterialen, zoals auto, apparatuur, werkkleding, werktas, e.d., zoveel als mogelijk duurzaam ingekocht.

COuitstoot

De COuitstoot is in twee factoren uit te splitsen; zakelijk vervoer en energie.

Zakelijk vervoer

MVO beleidEr is gekozen voor de aanschaf van een hybride auto, waarin alle zakelijke (en prive) auto kilometers mee worden verreden. Doelstelling is ook om daarmee maximaal elektrisch te rijden als bijvoorbeeld fietsen niet mogelijk is.

Alle verreden kilometers, niet zijnde elektrisch, worden gecompenseerd.

Alle verdere kilometers die ten behoeve van BiO of zijn projecten wordt gereden door bijvoorbeeld inhuur of leveranciers, worden ook gemonitord en indien niet elektrisch, met fiets of per openbaar vervoer, gecompenseerd.

Ook is het vliegen meegenomen. Geen zakelijke aangelegenheid, wel onze verantwoording!

Energie

Het gebruik van energie, gas en elektra, is nauw verweven met het privé verbruik. Om misverstanden te voorkomen, wordt alle energie verduurzaamd.

  • Aanschaf zonnepanelen, een derde van het totale elektriciteitsverbruik is uit eigen productie. Waarmee in ieder geval alle stroom die verbruikt wordt voor de bedrijfsvoering 100% duurzaam is.Vandebron
  • Aankoop van de resterende elektriciteit alsook gas is groen, daarmee 100% duurzaam.

Maatschappelijk

Adviseursrol

Als adviseur is het ook voor BiO belangrijk om opdrachtgevers te wijzen op hun verantwoording. Het is niet alleen een kwestie van 100% duurzaam inkopen, maar een maatschappelijke verantwoording van ons allemaal om onze footprint snel naar beneden te krijgen.

Daarnaast wordt continue aansluiting gezocht met andere duurzaamheidsdenkers. Daarom is BiO ook sinds begin 2014 partners van NLGreenlabel.

Als onderdeel van deze wereld

BiO schenkt een deel van onze omzet aan een goed doel. Een doel wat aansluit bij de beleving en de waarden van BiO.