NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. We bundelen innovatiekracht, houden bewustwordingscampagnes, en laten duurzaamheid van producten & materialen, planten en op gebiedsniveau van projectplannen, meten op duurzaamheid. We pakken samen met omgeving (bewoners), overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers gewoon door. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, en betrokken. Lodewijk Hoekstra, groenvernieuwer/tv-presentator en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel, “voor een levende en duurzame buitenruimte”. Kijk ook op www.nlgreenlabel.nl

Handboek

In 2016 presenteerde NL Greenlabel alweer de derde editie van het Handboek Duurzame Buitenruimte. Het handboek is bedoeld voor gemeenten, woningbouwcorporaties, professionals, en andere actoren in de buitenruimte. In deze editie vindt u nóg meer gelabelde producten, informatie over duurzame partners en over projecten die integraal duurzaam worden aangepakt. Beheer in Ontwikkeling vindt u als adviesbureau op pagina 154.

Download hier het Handboek Duurzame Buitenruimte 2016.