Beheer van de buitenruimte is een voortdurend proces. De doelstelling zou moeten zijn om binnen een cyclus naar duurzaamheid te gaan, en zelfs dat is een voortdurend proces. Wat vandaag duurzaam is, is morgen misschien wel achterhaald.

Meting

Het inzichtelijk maken waar we op dit moment staan, in een bestaande situatie of een ontwerp (VO of DO) qua duurzaamheid en waar kansen liggen. Daarvoor kan een quickscan of nulmeting gehouden worden van de buitenruimte of ontwerp, aan de hand van de 7 indicatoren van NLGreenlabel. Daarmee wordt duidelijk waar de mogelijkheden op korte en langere termijn liggen, gekoppeld aan de tijdsplanning van projecten in de buitenruimte. Vaak zijn riolerings- en bestratingswerkzaamheden aanleiding om tot verandering over te gaan. Maar ook zijn er tal van andere momenten die aangegrepen kunnen (lees; moeten) worden.

Zo’n quickscan is weer een goede aanleiding om met de markt of andere kennisdragers te kijken naar concrete oplossingen en inspiratie op te doen voor komende projecten.

Voorbeelden van projecten staan onder onze portfolio.