Het beheer van de buitenruimte is in twee lijnen uiteen te halen; enerzijds het dagelijks en groot onderhoud en anderzijds renovatie, herinrichting en projecten. Waar bij de een de nadruk ligt op de uitvoering, is bij de andere ook o.a. ontwerp en materialisatie meetbaar verbeterbaar. Vanuit NLGreenlabel is een goede basis ontwikkelt om duurzaamheid in de buitenruimte meetbaar te maken. Het handboek duurzame buitenruimte geeft daar een goed inzicht in.

Dagelijks onderhoud

Voor het onderhoud wat op dagelijkse basis wordt uitgevoerd, worden vaak kwalitatieve afspraken gemaakt vanuit ‘beeldkwaliteit’. Duurzaamheid blijft een relatief onbekende actor, terwijl met uitvoering van de werkzaamheden nog een grote stap te maken is, naast een verduurzaming in de bedrijfsvoering. Er gebeurt veel op de markt en steeds weer blijken bij uitvragen dat er mogelijkheden zijn voor een stap extra. De juiste vragen stellen en ruimte geven is essentieel.

Renovatie en projecten

Welke keuze maak je bij projecten om ook duurzaamheid integraal onderdeel te laten zijn? Vanuit een uitvraag met de juiste EMVI criteria? Als er al een vast ontwerp ligt, wat is dan nog de ruimte om duurzaamheid verder te integreren. Immers, de eisen liggen grotendeels al vast.

Hoe veel eerder de uitvraag wordt geformuleerd, hoe veel dichter het bij de markt ligt om oplossingen te mogen inbrengen die duurzaamheid verhogend zijn. Daarbij lijken de risico’s hoger omdat de vastomlijnde
kaders
ontbreken. Een bestek geeft zekerheid. Deze grafiek geeft dat goed weer:

Duurzaamheidswinst zit in het begin van een projectfasering.

 

Voorbeelden van projecten staan onder onze portfolio.