De toegevoegde waarde zit in het inzichtelijk maken van ‘vernieuwende’ mogelijkheden in alle project- en procesfasen en de advisering in het implementeren daarvan. Een duurzame buitenruimte begint met de juiste visie.  Een duurzaam creatief ontwerp en een heldere uitvraag gebaseerd op samenwerking, met daarna de borging van duurzaamheid in gunning, uitvoering, oplevering en het uiteindelijke beheer.

Met en voor diverse opdrachtgevers heeft Beheer in Ontwikkeling mooie resultaten behaald en samen hebben we steeds weer naar het optimum gezocht. Mooie voorbeelden zijn: