Groenbeheerplan, gemeente Brielle

Groenbeheerplan, gemeente Brielle

Waar ligt de ruimte in het groenbeheer? Kwaliteit leefomgeving en gezondheid. Betrokkenheid burgers. Natuurgericht beheer.

Juist het groenbeheer staat dicht bij de mensen, iedereen vindt er wat van, het is immers ieders leefomgeving. Het is belangrijk dat een lange termijn visie mee te geven.

Groenbeheerplan, gemeente Brielle
    • Categories: Beheer, Proces