Herinrichting, Gemeente Weesp

Herinrichting, Gemeente Weesp

Vervangen beeldbepalende kastanjes langs gracht. Betrokkenheid bewoners en politiek, standplaatsverbetering, beeldvorming.

Het is altijd pijnlijk om een mooie rij kastanjes te moeten kappen. Maar door het proces goed aan te lopen en iedereen op de juiste wijze te betrekken, is er een gedragen oplossing gekomen.

Herinrichting, Gemeente Weesp
    • Categories: Inrichting, Proces