Waar in zoveel (deel) projecten de druk op andere zaken ligt dan duurzaamheid, is met de juiste inzet daar wel het maximale uit te halen. BiO heeft in alle projectfases duurzame ervaring van alle facetten die spelen en maakt het meetbaar. Gebaseerd op ervaring in projectmanagement civieltechnische en cultuurtechnische werken.

  • Of het nu de initiatiefase is, waar de duurzame indicatoren worden benoemd,
  • De ontwerpfasen waar steeds concreter invulling wordt gegeven hieraan met alle betrokkenen in hun rol,
  • De besteksfase waarin alles wordt vastgelegd en benoemd, waar ook ruimte geboden kan worden voor verdere mogelijkheden die de markt in zich draagt,
  • De aanbestedingsfase, het benoemen van EMVI-vragen, hoe besteden we aan, het objectief beoordelen van inschrijvingen,
  • De uitvoeringsfase, het toezichthouden en directievoeren op de daadwerkelijke inzet,
  • En de nazorgfase waarin we toezien dat het ook daadwerkelijk stand houdt.

Belangrijk is om dit proces ruimte te geven aan de (kennis)markt, zonder af te doen aan de verdere doelstellingen van het project. Meedenken over het proces, borgen van de duurzaamheidseisen, op eenduidige manier meetbaar maken, duurzaamheid echt de plek geven in een project!PDCA circle in logo Gebruik makend van het principe van de PDCA cirkel;
Het plannen van de mogelijkheden, ruimte creërend en faciliteren, het samen doen, blijven controleren of datgene wat we voor ogen hadden ook daadwerkelijk tot stand komt, en alle leermomenten meenemen in de vervolgprojecten!