Met het artikel “naar een duurzame buitenruimte” in Stadswerk proberen we de mogelijkheden duidelijk te maken om meetbaar te verduurzamen.

Project

In dit specifieke project wordt er samengewerkt met de adviseur speelvoorzieningen en groenbeheerder van gemeente Zwijndrecht, die van de gebaande wegen af durven. Er is een alternatieve onderhandse aanbesteding met drie vooruitstrevende hoveniers doorlopen. De uiteindelijke opdracht is gegund aan Aardoom Hoveniers, die in zijn offerte en plan van aanpak net wat verder wilde gaan. Door het meetbaar te maken met de NLGreenlabel systematiek, wordt ook de beoordeling objectiever. En uiteindelijk zal de uitvoering en het opgeleverde project ook moeten voldoen het NLGreenlabel gebiedslabel A.

Artikel Stadswerk

Op relatief eenvoudige wijze zijn er grote stappen te maken in de verduurzaming van de buitenruimte. Door van de gebaande wegen af te stappen en
samen met marktpartijen aan de slag te gaan, komt er veel binnen handbereik. Werken vanuit de gedachte “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” kan niet meer, het beheer van de buitenruimte is in ontwikkeling.
Het doel van Beheer in Ontwikkeling is om concreet en meetbaar invulling te geven aan de verduurzaming van onze buitenruimte.