Op relatief eenvoudige wijze is er een meetbare duurzaamheid-slag te maken in onze buitenruimte, vanuit verschillende rollen. Een meervoudige waardecreatie in materialisering, uitvoering, biodiversiteit, bodem, water en participatie. In het beleid kunnen we ruimte creëren om in beheer en uitvoering naar ‘eco-innovatie’ kunnen te gaan met een beter resultaat, zonder verder te wachten op de ‘need of urgency’, we moeten nu stappen gaan maken!

Meetbaar duurzaam

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, waar steeds meer meetmethoden omheen opgezet worden om het meetbaar te maken. Enkele bekende zijn CO₂ prestatieladder, NLGreenlabel, Milieubarometer, BREEAM. Daarmee wordt getracht duurzaamheid een meetbaar begrip te maken, waarover eenduidige afspraken te maken zijn. De meetmethode schiet zijn doel meer dan eens voorbij, omdat duurzaamheid juist in een sterke ontwikkeling zit. Flexibiliteit in meetmethode is essentieel om naar eco-innovatie te gaan. Deze zijn goed implementeerbaar bij EMVI aanbestedingen. Als assessor van NLGreenlabel maken we afspraken en beoordelen met het NLGreenlabel gebiedslabel.

Waardecreatie

Waardecreatie bereik je door iedereen te betrekken bij de projecten in de buitenruimte. De beheerder weet wat nodig is, de ontwerper ziet de mogelijkheden, de gebruiker geeft aan wat wenselijk is, de politiek behartigd de maatschappelijke belangen en de uitvoerder maakt het mogelijk. Samen creëer je meer. Dit betekent een goede procesmanager, die bewust is van alle processen die spelen bij deze projecten.

Goed beheer

Zorg dat je op de hoogte bent van wat er buiten is en wat er beheerd moet worden. Zo kunnen afspraken wel geborgd worden, zonder eindeloze discussies met een hovenier of aannemer. Het begint met de juiste voorwaarden benoemen, over de juiste arealen. Dat vanuit jarenlange ervaring als beheerder openbare ruimte.

Geen helder beleid, geen eenduidig toezicht, geen afspraken: het resultaat? Ongeveer een jaar na werkzaamheden in de kroonprojectie van deze platanen, konden ze gekapt worden. En wie is nu verantwoordelijk voor deze (financiële) schade?

Duidelijke verantwoordelijkheden benoemen en nemen in de buitenruimte. Het mag niet zo zijn dat wat onder de grond gebeurt, zulke ‘onbedoelde’ gevolgen heeft voor de directe omgeving.

Samenwerking

Duurzaamheid in werken en in resultaten. Wat we buiten doen, moet een meerwaarde hebben voor alle gebruikers en toekomstbestendig zijn. Een simpel voorbeeld; bij het planten van een boom, zit de investering met name in de grond, naast de juiste keuze voor de soort boom op de juiste plek. Zeker als die keuze tot stand komt met de gebruikers en de omwonenden. Vanaf het begin samen met beheerder, ontwerper en marktpartijen, waarbij de duurzaamheidsregisseur de samenhang brengt.

Door een goede samenwerking tussen verschillende actoren wordt ook een duurzame meerwaarde bereikt.